O naszej szkole

W LXX Liceum Ogólnokształcącym, którego patronem jest Aleksander Kamiński, staramy się wszechstronnie rozwijać osobowość ucznia, kształtujemy odpowiedzialność, uczymy rzetelności, systematyczności, tolerancji, odwagi cywilnej i niezależności w formułowaniu opinii. Nasi uczniowie wyróżniają się wysoką kulturą osobistą i poczuciem własnej wartości. 

– wykwalifikowana, doświadczona i stabilna kadra nauczycieli;
– absolwenci na renomowanych uczelniach warszawskich, krajowych i zagranicznych;
– dodatnie EWD;
– czołowe miejsca w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w kategorii liceów ogólnokształcących;
– zajęcia dodatkowe, interdyscyplinarne koło naukowe i koła zainteresowań;
– wymiany międzynarodowe i wycieczki zagraniczne;
– wyjazdy krajowe;
– umowy patronackie ze szkołami wyższymi;
– wyjścia do muzeów, teatrów, na wykłady naukowe oraz warsztaty;
– konkursy wiedzy i artystyczne, olimpiady;
– możliwość realizacji pasji i inicjatyw uczniów;
– doskonała lokalizacja (metro Stokłosy);
– klimatyzowane sale lekcyjne;
– bez dwuzmianowości, plan lekcji w godz. 8:00 – 15:20;
– gazetka szkolna;
– wielofunkcyjne boisko szkolne, duża, nowoczesna i wielofunkcyjna sala gimnastyczna,  siłownia. 


Aktualności

14 października 2021 r. świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

Zgodnie z tradycją naszej szkoły połączyliśmy go z uroczystością Ślubowania Klas Pierwszych. W tym roku na sztandar szkoły przysięgali też drugoklasiści, którym zeszłoroczna sytuacja to uniemożliwiła.

Poznaliśmy również zwycięzców X Rajdu „Śladami Aleksandra Kamińskiego”.

Po części oficjalnej mogliśmy obejrzeć część artystyczną: pokaz talentów uczniów klas pierwszych i drugich.

14 października 2021 r. świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

Rekrutacja

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie warszawa.edu.com.pl w dniach od 25 czerwca 2021 roku od godz. 8:00 do 14 lipca do godz. 15:00 należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru kopie dokumentów: świadectwa oraz wyników egzaminu ósmoklasisty. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.